جنگ کوتاه ترین راه برای رسیدن به صلح نیست

Print Friendly, PDF & Email

در دنیایی که بسیاری از دولت‌ها – اوکراین، روسیه، فلسطین، اسرائیل – درگیر جنگ هایی هستند که برایشان حیاتی تلقی می شود، چگونه می‌توان از اوج گیری افراط‌ جلوگیری کرد، به‌ویژه زمانی که قدرت‌های بزرگ قوانین خود را زیر پا می گذارند ؟ به دور از نومحافظه کاری لگام گسیخه مسلطی که اروپا را به بیرون صحنه رانده ، جستجوی فرانسه برای یک امنیت جمعی، چگونه می تواند باشد ؟ پکس امریکانا یا « صلح نسبی در نیمکره غربی» پایان می یابد و جهان به سوی بی نظمی و آشفتگی رهسپار است. ایالات متحده و متحدانش در طی سه (…)


2024/06

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net