حکومت نظامی میانمار خدمت سربازی را برای همه زنان و مردان این کشور اجباری کرد

Print Friendly, PDF & Email

حکومت نظامی میانمار خدمت سربازی را برای همه زنان و مردان این کشور اجباری کرد. طبق این دستور، همه مردان ۱۱ تا ۳۵ سال و همه زنان بین ۱۸ تا ۲۷ سال باید به مدت دو سال در ارتش خدمت کنند. در صورت اعلام وضعیت اضطراری، مدت خدمت سربازی می‌تواند تا پنج سال افزایش یابد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net