خامنه‌ای برای «گرم» خواندن انتخابات مجبور شد آرای دو مرحله را با هم جمع بزند

Print Friendly, PDF & Email

علی خامنه‌ای در پیامش در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری که آن را «صحنه‌ای گرم و پرشور» خوانده است، تعداد آرای اعلامی ستاد انتخابات وزارت کشور در دو مرحله را با یکدیگر جمع بست و به عدد «بیش از ۵۵ میلیون رای» اشاره کرد. این در حالیست که بسیاری از آرا در دو مرحله مشترک هستند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net