خبرگزاری دولتی ایرنا: دولت پزشکیان شبکه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین را بی‌رونق کند

Print Friendly, PDF & Email

خبرگزاری دولتی «ایرنا» در گزارشی، ضمن حمله به «ایران‌اینترنشنال»، نوشت: «دولت پزشکیان باید با حمایت از رسانه‌های مستقل، مرجعیت رسانه‌ای را در داخل کشور تقویت و بازار شبکه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین را کساد و بی‌رونق کند و اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی را بازسازی کند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net