خبرگزاری رسمی دولت، میزان مشارکت در انتخابات را ۴۱ درصد اعلام کرد

Print Friendly, PDF & Email

ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که از میان بیش از ۶۱ میلیون شهروند واجد شرایط شرکت در انتخابات، بیش از ۲۵ میلیون نفر از این تعداد، معادل ۴۱ درصد در انتخابات مشارکت کردند.
در دوره قبلی انتخابات مجلس در سال ۹۸، نرخ مشارکت بیش از ۴۲ درصد اعلام شده بود.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net