خودرو در عصر داروینی

Print Friendly, PDF & Email

در گفتار رایج، کامیابی اقتصادی یک شرکت به منشِ سرپرستانش گره زده می شود. آیا این شرکت رشدِ پرتوانی داشته است ؟ دلیل آن «توانایی» و «دلیری» و روحیۀ «دوراندیشانۀ» کسانی خارق العاده به مانند کارل تَوَرِس (Carlos Tavares) است، کسی که گروه ستسلانتیس (Stellantis) را راهبری می کند. این چنین رسانه ها ارزشهایِ واقعیِ «رقابت» را برمی شمارند. با ناموَری کمتر، این به گونه ای مراسمِ سزارِ (Césars) روزنامه هایِ حوزۀ اقتصاد است با همان گرایش برای خودنمایی و داد و ستد میان خودی ها. وانگهی، این مراسم (…)


2024/05

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net