دادگاه شهر ری به خانواده ابوالفضل امیرعطایی، کودکی که در قیام ژینا کشته شد، اجازه ورود به دادگاه را نداد

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net