دالیا اندام؛ پایان دردناک داستان یک نوجوان مبارز در خیزش زن، زندگی، آزادی

Print Friendly, PDF & Email

ستار ابراهیمی

۲۶ آبان‌ ١٤٠١، مردم سنندج پس از بازگشت از مراسم چهلم پیمان منبری، داریوش علیزادە، یحیی رحیمی و محمد امینی، از جانباختگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» دست به تجمع اعتراضی زدند.

نیروهای سرکوبگر در این روز اقدام بە تیراندازی بە سوی شهروندان معترض کردند که از بهشت محمدی شهر باز‌می‌گشتند. در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی، دو معترض بە نام‌های شاهو بهمنی و آرام حبیبی جان خود را از دست دادند. یک شهروند دیگر بە نام امید حسنی، جوان اهل روستای پایگلان از توابع شهرستان سروآباد در سنندج هم که توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت شده بود، در بازداشتگاه زیر شکنجه جان باخت.

دالیا اندام، دختری ورزشکار که بە گفتە نزدیکانش تمام وجودش پر از شور و شوق زندگی بود، هم در تجمع آن روز شرکت کرده بود.

مردم برای مراسم چلهم چهار شهروند معترض جان‌باختە بە بهشت محمدی رفتە بودند. بە گفتە یکی از نزدیکان دالیا اندام، دوستان دالیا حین بازگشت بە سمت محلە قشلاق سنندج، با او تماس می‌گیرند و دالیا نیز با تغییر دادن لباس خود به لباس مردانە کردی و جامانە بە سمت قشلاق می‌رود.

به گفته منابع آگاه دالیا اندام وقتی بە پل قشلاق رسیدە بود، از پل بالا رفت و بنرهای حکومتی را پایین کشید و آتش زد. نیروهای امنیتی با هجوم بە سمت معترضان، اقدام بە تیراندازی کرد. در نتیجه دالیا از ناحیە هر دو پا و پشت با ٢٥ ساچمە مجروح شد.

حکم قهرمانی دالیا اندام

دالیا اندام پس از زخمی شدن در کنارە سد قشلاق خود را مخفی کرد. مادر او از زخمی شدن دالیا مطلع شد و بە دنبال او رفت. مادر پس از پیدا کردن دخترش همراه با او ــ که لنگ‌لنگان راه می‌رفت ــ بە سمت خانە حرکت کردند.

Ad placeholder

درمان در خانه از ترس بازداشت در بیمارستان

بە گفتە منبع نزدیک بە خانوادە این دختر نوجوان، پس از برگشت آن‌ها بە خانە، خانوادەی اندام از بیم بازداشت، از انتقال دخترشان برای خارج کردن ساچمەها به بیمارستان و مراکز درمانی خوداری کردند. مادر دالیا تمام ٢٥ ساچمەی در بدن دخترش را خود در خانە خارج کردە بود.

خانوادە اندام از ترس بازداشت دختر نوجوانشان او را بە خانە خواهرش منتقل کردند و پس از حدود ١٠ روز کە وضعیت جسمانی او بهبود پیدا کرد، دوبارە بە خانە خودشان بازگشتند.

دالیا از پای‌ نمی‌نشیند: دیوارنویسی و بازگشت به خیابان برای اعتراض

بە گفتە منبع مطلع و بە نقل از مادر دالیا، زمانی که خانوادە اندام دخترشان را بە خانە خواهرش منتقل کردە بودند، او دو عدد اسپری داشتە که همراە خود بردە بود. پس از بازگشت بە خانە مادر دالیا متوجه می‌شود که دو اسپری‌ خالی شده است. او که اسپری‌ها را تکان دادە بود از دالیا پرسیده که «این همان اسپری‌هاست که با خودت بردی» و دالیا در پاسخ گفتە بود که «خیر این دو اسپری دیگر است کە خریدم.»

دالیا همچنین پس از بهبودی دوبارە بە اعتراض‌های مردمی در سنندج پیوستە بود. او در محلە شریف‌آباد سنندج، به دست نیروهای امنیتی از ناحیە سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آسیب دیدە بود.

به گفته منبع این گزارش، دالیا پس از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن با باتوم، توسط یک خانوادە دیگر بە خانە برگشته بود. دالیا برای مادرش نقل کردە است کە چهار مرد دالیا و دو دختر نوجوان و یک زن دیگر را تعقیب کردە بودند، ولی آنها موفق شده‌اند از دست نیروهای سرکوبگر فرار کنند.

منبع مطلع همچنین به ما گفت که دالیا پس از آسیب‌دیدگی از ناحیە سر، ابتدا بە خانوادە خود اطلاع ندادە بود. پس از چند روز بە مادرش گفتە بود: «کمی سرم درد می‌کند و اگر امکان دارد موهای سرم را نوازش کن». مادر دالیا وقتی بە موهای پشت سر دالیا دست زد از دالیا شنید که «بە پشت سرم دست نزن» و وقتی مادرش دلیل آن را جویا شد، دالیا به او گفت: «دیروز با باتوم بە سرم ضربە زدەاند و چیزی نگفتم کە شما، ناراحت نشوید.»

بە گفتە منبع گزارش و بە نقل از مادر دالیا، سر او بە سمت گردن تقریبا بە اندازە یک تخم‌مرغ پس از ضربە باتوم، ورم کردە بود. دالیا سپس در بیمارستان‌های کوثر و توحید سنندج برای این ضرب و شتم مورد درمان قرار گرفت.

دالیا اندام در بیمارستان

Ad placeholder

به گفته منبع آگاە این گزارش، پس از این است که برخی شب‌ها و زمانی که دالیا در خواب بوده با شمارەهای ناشناسی با او تماس گرفته می‌شده است و دالیا از ترس تهدیدها بە مادرش پناە می‌برده و همراه با او می‌خوابیده است.

این منبع بە نقل از مادر دالیا می‌گوید که پس از مدتی دالیا تماس شمارەهای ناشناس را از مادرش مخفی می‌کرد. یکی از دوستان دالیا هم گفتە است نیروهای امنیتی بە دالیا گفتە بودند باید خود را بە ادارە اطلاعات معرفی کند و در غیر این صورت او را بازداشت خواهند کرد.

تصاویری از مقاطع مختلف زندگی کوتاه دالینا اندام

داستان دالیا اندام دختر نوجوان ١٤ سالە اما پایان دردناکی داشت. او پس از مدتی دچار افسردگی شد و ۱۷ آذرماە ١٤٠٢ به زندگی خود پایان داد.

بە گفتە منبع این گزاش پس از مطلع شدن خانوادە اندام از اقدام دالیا، با شمارە ١١٥ اورژانس تماس می‌گیرند و پس از ٤٥ دقیقە تا ١ ساعت اورژانس در محل حاظر می‌شود و اقدام بە بردن پیکر دالیا می‌کند.

اگر در ایران هستید و به خودکشی فکر می‌کنید، پیش از هر اقدامی با یکی از شماره‌های زیر تماس بگیرید: اورژانس اجتماعی: ۱۲۳، اورژانس شهری: ۱۱۵، صدای مشاور: ۱۴۸۰، اورژانس روانپزشکی تهران: ۴۴۵۰۸۲۰۰.

آگهی ترحیم دالینا اندام
جواز دفن دالینا اندام
گواهی فوت دالینا اندام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net