دبير ستاد بزرگداشت خمینی: دولت‌ پزشکیان هم فرزند مکتب‌ خمینی است

Print Friendly, PDF & Email

محمدعلی انصاری، دبير ستاد بزرگداشت خمینی، با بیان اینکه «پهنه جهان‌ امروز در سيطره اندیشه امام است»، گفت: «پیروز انتخابات اخیر، راه امام و مکتب امام و خامنه‌ای است.»
او افزود: «دولت‌ پزشکیان هم يکی از فرزندان‌ مکتب‌ خمینی است و آرمان‌های او را پیگیری می‌کند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net