دبیرکل فدراسیون درباره فساد فوتبال: با تعلیق‌شدگانی که جرم‌شان ثابت شود، سخت برخورد می‌شود

Print Friendly, PDF & Email

هدایت ممبینی درباره پرونده فساد در فوتبال گفت: «نهادهای نظارتی به این داستان‌ها ورود کرده‌اند و دادگاه نیز رأی می‌دهد. فدراسیون فوتبال از روز اول دادستان را همراهی کرده است و همان‌طور که دیدید دوستان از کارشان تعلیق شده‌اند و اگر جرم‌شان ثابت شود، برخوردهای سختی صورت می‌گیرد.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net