دبیر ستاد امر به معروف: طرح «عفاف در خانه» برگزار می‌کنیم

Print Friendly, PDF & Email

محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف، با بیان اینکه «تشکل‌هایی با عنوان خانواده متعالی و زیست عفیفانه تا خرداد آغاز می‌شود»، گفت: «طرح عفاف در خانه از دوره‌هایی است که توسط ستاد امر به معروف برگزار می‌شود و افراد می‌توانند مطالب را در محیط خانه و خانواده خود تبلیغ کنند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net