درگیری داوران و رزمی‌کاران در شبکه ورزش

Print Friendly, PDF & Email

در مسابقه جام رمضان شبکه ورزش تیم داوران و تیم رزمی‌کاران درگیر شدند.

به گزارش ایلنا، در اتفاقی عجیب در مسابقه جام رمضان، تیم داوران از جمله سید مهدی سید علی و امیر عرب براقی و تیم رزمی‌کاران درگیر شدند! امیر عرب براقی داور لیگ برتری در این درگیری آسیب دید.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net