بیانیه زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه در اعتراض به حکم اعدام

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

روز سەشنبە ٧ فروردین ماه، جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که طی چند هفته گذشته در روز سه شنبه در اعتراض به حکم اعدام در اعتصاب غذا بوده اند، در بیانیه ای با تاکید بر همبستگی، تحقق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش را نزدیک اعلام کرده‌اند.

در بیانیه زندانیان اعتصابی در زندان‌های قزلحصار اوین، کرج، مشهد و خرم آباد آمده است: ما اطمینان داریم دور نیست آن روزی که با تحقق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش، هیچ شهروندی به خاطر عقیده و اندیشه اش، اسیر سرکوب و بیداد استبداد نشود؛ اما تا آنروز ما رسالت اخلاقی خود میدانیم که در سال پیشرو نیز از درون زندان به اعتراض خود علیه اعدام ادامه دهیم و از همه وجدانهای بیدار میخواهیم ما را یاری دهند. زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرح اهداف خود از کارزار سه‌شنبه‌های سیاه نوشته‌اند: جلب توجه افکار عمومی به این مهم بود که اعدام قتل حکومتی مجازاتی بدون بازگشت و ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اقلیت مستبد حاکم بر کشور است.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net