در حمایت از اعتصاب غذایی زنان زندانی ، زنده باد اعتصاب عمومی و سرتاسری

حسن رحمان‌پناە

Print Friendly, PDF & Email

حسن رحمان‌پناە

٦١ زن زندانی مقاوم و تسلیم ناپذیر که در چنگال مردان خدا به دام افتاده و در زندان اوین و زندانهای دیگر دربندند، علیه اعدام زندانیان سیاسی در قتلگاههای فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران، اعلام اعتصاب غذا کرده اند. در خارج کشور نیز صدای اعتصاب غذای زنان زندانی، پژواک یافته است.

اکنون زمان آن است و جا دارد، در محیط کار و زندگی، در کارگاه و کارخانه ، در دانشگاه و مدارس، در بازار و بانک ها، در خیابان و میادین شهرها ، اقدام به اعتصاب عمومی کنیم . در خارج کشور و در حمایت از زنان زندانی اعتصابی، و علیە اعدام زندانیان دربند متحدانە بە میدان بیایم و در اشکال مختلف اعتراضی علیه جنایات جمهوری اسلامی، افکار عمومی جهان را علیه حکومت اسلامی و توحش آن برانگیزیم.

انقلاب زن، زندگی، آزادی در ایران و در گفتار و کردار توده های جان به لب رسیده مردم این کشور، پویا و زنده به حیات خود و به نبرد علیه فاشیسم اسلامی در اشکال مختلف آدامه دارد و آدامه می دهد. اعتصاب غذایی زندانیان در داخل زندانها، میتواند با اعتصاب عمومی در جامعه و اشکال مختلف مبارزه در خارج کشور، بعنوان سه رودخانه خروشان به هم بپیوندند و دریای پرتلاطم قیام بهمن57 را در آذهان زنده و انقلاب 1402 برای آزادی را رقم بزند. انقلابی که فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران را همچون استبداد سلطنتی برای همیشه به گورستان تاریخ بسپارد.

زنده باد اعتصاب ، مدرسه انقلاب

درودبرزناناعتصابیدرزنداناوین

پنج شنبه 4بهمن 1402

حسن رحمان پناه
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net