در سال ۱۹۲۴، برگزاری مسابقات ورزشی کارگری در برابر رقابت های بورژوائی

Print Friendly, PDF & Email

بیرون کردن مستاجر ها، قیمت سربه فلک کشیده بلیت مسابقات، افزایش بهای حمل‌ونقل، عدم حضور مردم عادی… صد سال پیش، هشتمین بازی‌های مدرن المپیک در پاریس، بحث‌های بسیاری را برانگیخت. به دور از ارزش های صلح، برادری و دوستی بین ملت ها ، جهان کارگری به سازماندهی چنین بازی هائی اعتراض کرد. در سال ۱۹۲۱، کمیته بین المللی المپیک (IOC) که به مدت ربع قرن توسط پیر دو کوبرتن، مدیریت می شد، سازماندهی بازی های المپیک هشتم را از ۵ تا ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۴ به پاریس سپرد. دولت فرانسه می خواست با این رویداد خاطره (…)


2024/05

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net