در پی مسمومیت شهروندان؛ دادستان رضوانشهر علیه مدیران آبفا و بهداشت و درمان اعلام جرم کرد

Print Friendly, PDF & Email

You must be logged into the site to view this content.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net