دهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان در زندان های ایران

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

به گزارش کانون حقوق بشر ایران روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه،اعتصاب غذای زندانیان در سه شنبه های ضد اعدام،برای دهمین هفته در زندان های ایران در جریان است و این دومین اعتصاب غذا در سال جدید است.

زندانیان سیاسی در زندان های قزلحصار، بندهای ۴ و ۶ و ۸ و بند زنان اوین، مشهد، مرکزی کرج، مشهد، خرم آباد، سقز، نقده، خوی و… اعلام کردند که همچون سه شنبه های قبل،اعتصاب غذای خود در سه شنبه های ضد اعدام را ادامه می دهند.آنها نسبت به جنایت قرون وسطایی اعدام زندانیان اعتراض دارند و همچنین از این طریق حمایت خود از خانواده های زندانیان اعدام شده و زیر حکم اعدام را اعلام میدارند.شایان ذکر است که سه‌شنبه‌ دهم بهمن و یک هفته پس از اعدام “محمد قبادلو و فرهاد سلیمی” و اعدام چند نفر از زندانیان جرائم عمومی در زندان قزلحصار،شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در این زندان در اعتراض به روند اجرای حکم غیرانسانی اعدام بیانیه ای صادر کردند و گفتند که زندانیان مستحق مرگ نیستند و برای اینکه کسی صدای آنها را بشنود،هر سه‌شنبه اعتصاب غذا خواهند کرد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net