رؤیا ذاکری، معروف به «دختر تبریز» را دوباره به بیمارستان «اعصاب و روان» منتقل کرده‌اند

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net