راهپیمایی آزادیخواهان در پاریس علیە جنایات رژیم ترکیه

\خبار جهان

Print Friendly, PDF & Email

روز شنبە 16 دی ماه شماری از شهروندان آزادیخواه در پاریس فرانسه، با پیشاهنگی جنبش زنان کورد اروپا برای عدالت و محاکمه عاملان قتلعام های پاریس راهپیمایی کردند.

قتلعام های پاریس در سالهای ٢٠١٣ و ٢٠٢٢ علیه فعالین سیاسی و مدنی کورد انجام شد که در نتیجه آن 6 نفر از آزادیخواهان از جمله “سکینه جانسز” کشته شد و تاکنون دولت فرانسه نتوانسته عاملان و آمران این قتلعام را محاکمه کند.راهپیمایی با حضور شاعران، نویسندگان، سیاستمداران، روشنفکران، دانشگاهیان، هنرمندان و آزادیخواهان انجام گرفت و به دنبال آن شماری از سیاستمداران و شخصیت های انترناسیونال سخنرانی کردند.شرکت کنندگان در این آکسیون علاوه بر محکومیت جنایات ترکیه در قتلعامهای پاریس،تشدید انزوا در امرالی را مورد توجه قرار دادند و از کمپین بین المللی “آزادی برای اوجلان” حمایت کردند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net