راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان روز یکشنبه 17 تیرماه، در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد این شهر دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

معترضان با راهپیمایی وتجمع در برابر صندوق بازنشستگی فولاد بر ادامه اعتراض خود تا رسیدن به خواسته‌هایشان تاکید نمودند.  به گفته آنها، افزایش ناچیز دریافتی‌ها که ناشی از اعمال نادرست قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی صندوق فولاد است، منطبق با میزان تورم و هزینه‌های زندگی آنها نیست و این صندوق قصد ندارد با تامین منابع مالی این همسان‌سازی را که ۲۷ درصد نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی کمتر است، اصلاح کند. به گفته یکی از بازنشستگان: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که اخیرا بیمه تکمیلی طرف قرار داد با مشکلاتی رو برو شده و بازنشستگان فولاد مجبورند، هزینه مازاد برای درمان بپردازند و علی‌رغم این پرداخت، باز هم خدمات درمانی مناسبی دریافت نمی‌کنند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net