رای نهایی پرونده چاقوکشی در فوتبال ایران صادر شد

Print Friendly, PDF & Email

کمیته استیناف رای نهایی خود را درمورد پرونده دیدار تیم‌های امید گل‌گهر و فجرسپاسی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، کمیته استیناف رای خود را در خصوص درخواست استیناف باشگاه گل گهر سیرجان به شرح زیر صادر کرد:

در خصوص استیناف باشگاه گل گهر سیرجان نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت 1-امیر رفعتی مربی تیم گل گهر به شش جلسه محرومیت و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی -۲ نیما زید آبادی – حسین- پروان بازیکنان تیم گل گهر هر کدام به دو جلسه محرومیت و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی (تعلیق یک جلسه به مدت شش ماه ) همگی بدلیل بدرفتاری نسبت به بازیکن تیم حریف و همچنین محکومیت احمد پرستار از تماشاگران منتسب به گل گهر به دو سال محرومیت از ورود به استادیومهای ورزشی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور بدلیل ایراد صدمه بدنی عمدی به مربیان تیم مقابل با استفاده از سلاح سرد و محکومیت تیم گل گهر سیرجان به دو جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقات خانگی که یک جلسه آن به مدت شش ماه تعلیق گردیده و پرداخت پانصد و ده میلیون ریال جریمه نقدی و بازنده شدن با نتیجه سه بر صفر بدلیل سوء رفتار تیمی و تخلفات تماشاگران منتسب منجر به نیمه تمام ماندن مسابقه و همچنین در خصوص استیناف باشگاه فجر سپاسی شیراز نسبت به رای یاد شده مبنی بر محکومیت مهدی طایفه رضا خانی، مرتضی حسینوند و کوروش خاکسار بازیکنان تیم فجر سپاسی شیراز هر کدام به دو جلسه محرومیت و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی تعلیق یک جلسه به مدت شش ماه بدلیل بدرفتاری نسبت به مربی تیم حریف و محکومیت ابوالفضل مسترد بازیکن تیم فجر سپاسی به شش جلسه محرومیت و دویست و شصت میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری نسبت به بازیکن تیم حریف و رفتار غیر ورزشی و تعیین محکومیت تیم فجر سپاسی شیراز به پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل سوء رفتار تیمی ناشی از ۵ اخطار و رفتار غیر ورزشی در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم گل گهر سیرجان و فجر سپاسی شیراز از سری مسابقات لیگ برتر امید کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می شود.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net