رشاد محمدی و فهمیده (اژین) حسینی، زوج پناهجوی سیاسی کُرد در خطر دیپورت به ایران قرار دارند

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net