روزهای کمون

برتولت برشت

Print Friendly, PDF & Email

٢٢ ژانویە ١٨٧١، مقابل یک کافە کوچک در مونتمارتر کە در آن حوزە سربازگیری گارد ملی مستقر شدە است، جلوی کافە یک تابلو «هموطن آلمان‌ها را بیرون بران، بە گارد ملی بپیوند». ادامە کتاب را در فرمت پی‌دی‌اف زیر بخوانید

متن اصلی کتاب در فرمت پی‌دی اف

برتولت برشت
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net