روسیه چگونه از تحریم‌ها عبور می کند

Print Friendly, PDF & Email

با تحمیل تدابیر الزام آور در ابعادی بی‌سابقه ، کشورهای غربی سعی داشتند مسکو را از اوکراین عقب برانند.این اقدامات بدون در نظر گرفتن توان و بنیه اقتصادی روسیه بود که درآمد‌های نفتی آن به میزان قبل ازشروع جنگ بازگشته است. اتخاذ سیاست جایگزین سازی واردات، تجارت با کشورها و اقتصادهای نوظهور و توسعه یک سیستم مالی مستقل، ثمر بخش و تاثیر گذاربوده است . آقای برونو لومر ، اوایل مارس سال ۲۰۲۲، اظهار داشت: «ما زمینه سقوط اقتصاد روسیه را فراهم خواهیم آورد». بعد از تحمل دوازده سری از تحریم ها، برای (…)


2024/06

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net