رُمانِ «جایگزینی بزرگ»

Print Friendly, PDF & Email

در ۱۰ آوریل گذشته، نمایندگان پارلمان اروپا پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی را به تصویب رساندند که بر اساس آن کنترل مرزها از این پس تابع مقررات سختگیرانه تری خواهد بود. فصلنامه «نوع نگاه» در شماره ۱۹۴ خود، از دنیائی سنگربندی شده صحبت به میان می آورد که غرب در نگرانی و هراس از سرازیر شدن سیل انبوه خارجی های عجیب و غریب یا پناهندگان اقلیمی در آن زندگی می کند. بی گمان در شکل گیری چنین باوری، نوعی ادبیات بی تأثیر نبوده است. این فرمول مختصر و مفید «جایگزینی بزرگ» از کجا آمده که در عرض چند سال، (…)


2024/05

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net