رییس سازمان بسیج کارگری: با کشته‌ شدن رئیسی چرخ‌های اقتصاد کشور نایستاد

Print Friendly, PDF & Email

حمیدرضا الله‌بداشتی، رییس سازمان بسیج کارگری، گفت پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، با دستور خامنه‌ای چرخ‌های اقتصاد کشور به حرکت خود ادامه داد و چرخه نظام به سمت تعالی حرکت کرد

او افزود: «بعد از رئیسی سطح ریاست جمهوری ارتقا یافته و این حوزه جای هر کسی نیست.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net