رییس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان: باید به فرزندان مدیریت شهوت بیاموزیم

Print Friendly, PDF & Email

فهیمه فرهمندپور، رییس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان، گفت: «مدیریت شهوت را باید به فرزندان بیاموزیم و گرنه سخن گفتن از زیست عفیفانه به یک شکل خاص یک خطای راهبردی است.»

او افزود: «شهوت و عفت یک مفهوم یکپارچه است و نظام تربیتی باید به این‌ها در کنار هم جهت دهد.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net