زوایای سهمگین رکوداقتصادی آلمان

Print Friendly, PDF & Email

رکوداقتصادی (۰.۳ – ٪ ) آلمان در سال ۲۰۲۳ ، بسیار عمیق تر از یک وضعیت سخت گذرا و موضعی، نتیجه سست شدن چهار چوبی است که نیرو مندی صادرات صنعتی آلمان برپایه آن بنا شده است. در سال ۲۰۲۴ حتی این روند شدت می یابد، جنگ در اوکراین و انفجار همزمان هزینه های انرژی ، در نهایت فقط تقویت کننده تحول واپس گرایانه ایست که از چند سال قبل آغاز شده است. لوکوموتیو آلمانی تضعیف شده است. واولین قدرت اقتصادی منطقه یورو علائم خستگی بروز می دهد. رکود اندکی که در سال ۲۰۲۳ اقتصاد آلمان دچار آن شد (۰.۳ – ٪ ). ، طبق (…)


2024/05

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net