سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: از نظر بازی‌سازان «همستر کامبت» در دسته بازی‌ها قرار نمی‌گیرد

Print Friendly, PDF & Email

ابوالفضل صادق، رییس کمیسیون بازی‌های رایانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: «از نظر بازی‌سازان، همستر کامبت در دسته بازی‌ها قرار نمی‌گیرد.»

او با موفق خواندن همستر کامبت افزود: «فرد به دنبال سرگرمی نیست و صرفا بازی می‌کند تا درآمدی به دست بیاورد.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net