ساوت‌گیت: این حجم حمله به انگلیس عادی نیست!‏

Print Friendly, PDF & Email

گرت ساوت‌گیت گفت انتقادها از او به عنوان سرمربی انگلیس ‏انگیزه‌اش را بیشتر می‌کند ولی خاطرنشان کرد که این حجم انتقاد را ‏نرمال نمی‌بیند. ‏

به گزارش ایلنا، گرت ساوت‌گیت امروز در نشست خبری بازی با هلند گفت انتقادها از ‌شخص او رویش تاثیر گذاشته ولی مدعی شد از این انتقادها به ‌عنوان موتوری برای بیشتر انگیزه پیدا کردن استفاده می‌کند. ‌

او با اینحال در بخش دیگری از نشست خبری ناراحتی‌اش از انتقادها ‌را بروز داد و گفت این مقدار انتقاد را عادی نمی‌داند. ‌

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net