سرتیم پزشکی خامنه‌ای به پزشکیان توصیه کرد با اعتقاد قلبی به نظام، مسئولیتش را اجرا کند

Print Friendly, PDF & Email

علیرضا مرندی، سرتیم پزشکی خامنه‌ای در پیامی خطاب به پزشکیان تاکید کرد او بر اساس «رهنمودهای» خامنه‌ای با توجه و تمرکز و اعتقاد قلبی هرچه ببیشتر به مبانی انقلاب و نظام و استفاده از «عناصر و همکاران خوب» مسئولیت خود را انجام دهد. او به اجرای سیاست‌های ابلاغی خامنه‌ای تاکید کرد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net