«سه رفیق»

ماکسیم گرگی

Print Friendly, PDF & Email

گورهای متنفر بسیاری در میان جنگل کرژنتر پراکنده است. استخوان زاهدان سالخورده؛ پارسایان ناحیه کرژنتر در باره یکی از این پارسایان به نان آنتیپا داستان زیر را باز میگوید. آنتیپا لوئیف دهقانی ثروتمند و خشن؛ پس از اینکه پنجا سال در این جهان گذرا؛ با گناه زیست و از خوشی های بهرمند شد ناآگاه لب از سخن فروبست ….

کتاب در فرمات پی دی اف

 

ماکسیم گرگی
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net