سومین روز اعتصاب کارگران آب و فاضلاب بهبهان

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

روز چهارشنبه 25 بهمن ماه، اعتصاب نیروهای اداره آب و فاضلاب بهبهان در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه و همچنین بی توجهی به مطالبات این نیروها ادامه یافت.

کارگران و نیروهای بخش های مختلف اداره آب و فاضلاب بهبهان که شامل حدودا دویست نفر می شوند برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. گفته شده، این نیروها  از بخش های مشترکین قسمت قرائت،وصول مطالبات،اتفاقات و عملیات،بخش فاضلاب و برخی نگهبان های پمپ می باشند که تاکنون هیچگونه پاسخی در خصوص مطالباتشان از سوی رئیس این اداره دریافت نکرده اند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net