شاهزاده رضا پهلوی: اسلام رادیکال ریشه در جمهوری اسلامی دارد

Print Friendly, PDF & Email

شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در «کنفرانس محافظه‌کاری ملی» موسوم به NatCon، حکومت جمهوری اسلامی را منشا ظهور «اسلام رادیکال»‌ در سراسر جهان دانست و گفت:‌ «مشکلی که در ایران آغاز شد، باید در ایران پایان یابد.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net