شروع برخورد با منتقدان انفجارهای کرمان در فضای مجازی: مهدی سعادتی بازداشت شد و ۵۰۰ تارنما «پایش» شدند

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net