صدور کیفرخواست برای بهیار و زندانبان زندان نوشهر با اتهام «قتل شبه عمد» جواد روحی

Print Friendly, PDF & Email

مجید کاوه، وکیل خانواده جواد روحی، معترض جان‌باخته در زندان نوشهر خبر داد که برای بهیار زندان کیفرخواست «قتل شبه‌عمد» و برای زندانبان کیفرخواست «خوددارى از رساندن تظلمات محبوسين به مقامات صالح» صادر و پرونده براى صدور حکم به شعبه ١٠٥ دادگاه كيفرى دو سارى ارسال شد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net