صفحه توماج صالحی از کارشکنی دادگاه انقلاب در روال اداری پرونده این خواننده خبر داد

Print Friendly, PDF & Email

صفحه توییتر توماج صالحی از کارشکنی نهادهای امنیتی و عوامل قضایی دادگاه انقلاب استان اصفهان در روال اداری پرونده این خواننده رپ خبر داد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net