صولت مرتضوی، وزیر کار: کارگروهی برای پیگیری شعار سال مورد نظر خامنه‌ای تشکیل دادیم

Print Friendly, PDF & Email

صولت مرتضوی، وزیر کار گفت «کارگروهی برای پیگیری شعار سال در وزارتخانه تشکیل شد تا بتوانیم شعار جهش تولید مورد نظر خامنه‌ای را عملیاتی کنیم.»
او افزود: «بخشی از تولید کشور را شرکت‌های وابسته به صندوق‌های تامین اجتماعی عهده‌دار هستند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net