عبدالحمید اسماعیل‌زهی خواستار تجدیدنظر در حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی کُرد اهل سنت، و آزادی زندانیان سیاسی شد

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net