عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آذر کروندی در زندان اوین

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

آذر کروندی (کوروندی) موسی زاده زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین علیرغم حال نامساعد جسمی از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.

آذر کروندی از بیماری قلبی رنج میبرد و این زندانی حدودا 60 ساله که به درمان تخصصی نیاز دارد،از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.این زندانی سیاسی در دی ماه 1400 توسط شعبه 26 دادگاه رژیم در تهران از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با گروه های مخالف نظام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.آذر کروندی (کوروندی) موسی زاده پیشتر به همراه رقیه سلطان میرزانی و مخصوص بخارائی در تابستان سال 1398 به دنبال برگزاری جلسات مشاوره خانواده در باغ شخصی واقع در شهریار،تحت عناوین اجتماع و تبانی از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم و تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با قرار تامین آزاد شده بودند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net