عضو شورای شهر تهران: تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها موظفند برای مسافران کولر روشن کنند

Print Friendly, PDF & Email

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت در ناوگان حمل و نقل عمومی «رانندگان موظف هستند تا سیستم‌های سرمایشی را در مترو، اتوبوس و برخی از تاکسی‌ها برای مسافران روشن کنند.»
او افزود تاکسی‌های ضعیف داخلی قابلیت استفاده از کولر ندارند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net