عضو مجلس خبرگان: خامنه‌ای در تمام ابعاد درخشش می‌کند و عالی تصمیم‌گیری می‌کند

Print Friendly, PDF & Email

رحیم توکل، عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه «وظیفه ما این است که خامنه‌ای را تقویت کنیم و فرامین‌شان را به اجرا بگذاریم»، گفت که «خامنه‌ای در تمام ابعاد عالی درخشش می‌کند و عالی تصمیم‌گیری می‌کند.»
او افزود: «اولویت خبرگان حفظ اصل نظام و عزت خامنه‌ای است.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net