علی‌اصغر رمضان‌پور: همکاران ما در ایران‌اینترنشنال بخشی از داستان ایران هستند

Print Friendly, PDF & Email

علی‌اصغر رمضانپور، سردبیر اجرایی خبر ایران‌اینترنشنال، پس از دریافت نشان شجاعت نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی گفت: «کار همکاران ما در ایران اینترنشنال تنها یک شغل نیست و آنان نیز بخشی از داستان ایران هستند و همان کاری را می کنند که روزنامه نگاران در ایران انجام می‌دهند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net