علی دایی درباره فساد گسترده در فوتبال: جای دیگری فاسد نیست، بقیه به جیب ملت برگشت؟

Print Friendly, PDF & Email

علی دایی،‌ اسطوره فوتبال ایران درباره فساد گسترده در فوتبال ایران به تابناک گفت: «اتفاق خیلی خوبی است که با فساد در فوتبال مقابله شود و آلودگی را از این دلخوشی ساده مردم پاک کرد. آیا فساد در ایران تنها در فوتبال جریان دارد که باید با آن مقابله شود!؟ در اقتصاد، فسادی وجود ندارد؟»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net