فاریاب، مدرس حوزه علمیه: گرسنگی کشیدن در حکومت دینی شرافت دارد به سیری در حکومت غیردینی

Print Friendly, PDF & Email

محمدحسین فاریاب، مدرس حوزه علمیه گفت: «اگر مسلمان و شیعه هستیم باید طالب حکومت دینی باشیم، گرسنگی کشیدن در حکومت دینی شرافت دارد به سیر بودن در حکومت غیر دینی.»

او افزود: «هر کسی نسبت به بی‌حجابی بی‌تفاوت باشد، فردا گریبان‌گیر خانواده خود او می‌شود.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net