فاشیسم و نژادپرستی مرز ، نژاد ، رنگ و زبان نمی شناسد!

طی دو روز اخیر ویدئو و عکس های از اذیت و آزار و شنکجه یک مهاجر افغانستانی در شبکه های اجتماعی که گویا در شهر سنندج اتفاق افتاده وسیعآ پخش شده است. این اقدام درندانه و غیره انسانی احساس و وجدان هر انسان شرافتمندی را به شدت آزار و جریحه دار میکند . قبلآ نیز شعارهای در برخی از شهرهای کردستان علیه مهاجرین افغانستانی پخش شده بود . این ویدئو ، عکس و شعار علیه پناهندگان افغان در کردستان در شرایطی پخش شده که طی روزهای گذشته فیلم و تصاویر مختلفی از مهاجرت هزاران افغانستانی با پای پیاده و وسایل نقلیه و با عبور از مرز مشترک افغانستان و ایران به داخل ایران پخش شده است. شایع است که این مهاجرین توسط نهادهای جمهوری اسلامی به منظور شرکت  در انتخابات اینده جمهوری اسلامی، به دلیل عدم حضور مردم ایران در نمایشات حکومتی سازماندهی و وارد ایران شده اند. همچنین شایع است که جمهوری اسلامی قصد بهره برداری سیاسی از این مهاجرین علیه حکومت همفکر و هم طراز خود، حکومت طالبان در افغانستان را دارد. سازماندهی مهاجرین افغانستانی ساکن ایران توسط سپاه پاسداران درلشکرفاطمیونو گوشت دم توپ کردن آنان در جنگ ارتجاعی سوریه در دفاع از منافع رژیم اسلامی و متحدینش طی سالهای اخیر ،بر کسی پوشیده نیست.

امروز پرواضح است که جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و حکومت طالبان حاکم در افغانستان از یک ابشخور و از یک مرام و عقیده بنیادگرایانه اسلامی تغذیه میکنند که قربانیان این دو حاکمیت در این سو و آن سوی مرز انسانهای محروم و ستمدیده هستند . اما مهاجرین و پناهندگان دو سوی مرز بیشترین آزار و عذاب دو فاشیسم دینی حاکم شیعه و سنی را متحمل شده اند .

اما آنچه در این میان از همه بیشتر جای سوال ، مشکوک و غیره عادی است ، شکنجه یک مهاجر افغان در شهر آزاداندیش، انسان دوست و از کانونهای گرم و خروشان مبارزه علیه استبداد دینی جمهوری اسلامی ، علیه بیعدالتی ، تبعیض و نابرابری ، یعنی شهر سنندج است . شهری که قبل از همه ایران و در نوروز خونینش پوزه فاشیست ها را به خاک مالید و مسیر آدامه قیام شکست خورده 1357 را هموار نمود و انقلاب نوینزن ، زندگی، آزادیاز کردستان  متولد شد. آیا باورکردنی است در سنندج سنگر مقاومت شجاعانه 24روزه ، در سنندج مکان شورا و زایش بنکه ها ، در سنندج اول ماه مه ها، در سنندج برگزاری 8 مارس ها ، در سنندج برگزاری مراسم کودک و آدم برفی ها ، در سنندج لغو اعدام حکومتی و بخشش قاتل تا قتل دیگری صورت نگیرد ، در سنندج دفاع پیگیرانه از زندانیان سیاسی ، در سنندج مدافع حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین قربانی رژیم نژادپرست حاکم بر اسرائیل ، در سنندج پشتیبان کارگران خاتون اباد ، مردم کوبانی و مقاومت روژآوا ، تا شرکت فعال و مملو از جسارت و فداکاری در انقلابژینا“(زن،زندگی،آزادی) ، چنین جنایتی صورت بگیرد ؟ از مردم انساندوست سنندج  بعید و ناممکن است این چنین بی رحم و سنگ دل، علیه یک مهاجر مظلوم ، ستمدیده و آواره اهل افغانستان رفتار کند. منبعیدمیدانم،بسیاربعید؟

این جنایت و شیوه بکارگرفته از شکنجه و اذیت و آزار و فیلمبرداری از قربانی و پخش آن در دنیای مجازی ، از روشهای شناخته شدهسربازان گمنام امام زمان، از شکنجه گران ، متجاوزین و کودک کشان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری است. این اقدام علیه مردم آزاداندیش و انسان دوست سنندج است . علیه شهر مدافع برابری زن و مرد و علیه انقلاب جهان شمولزن ، زندگی، آزادیاست . به منظور  لکه دار کردن جنبش انقلابی کردستان و هزاران جانباخته انقلابی و برابری طلب آن است.

حتی اگر این جنایت توسط کسانی در شهر سنندج صورت گرفته باشد ، عاملین آن یا از عوامل و مزدوران رژیم مند، یا ناآگاه و تحت تآثیر فرهنگ و افکار ضدانسانی ، پوسیده ، فاشیستی  و مهاجر ستیز آنند. ضدیت با پناهنده و مهاجر ، ضدیت با افغانستانی های ساکن ایران و دیگر مهاجران و پناهنده گان در گوشه و کنار جهان،  از نگرش به شدت فاشیستی، انسان ستیز ، مهاجر ستیز و راسیستی نظام طبقاتی سرمایه سالار سرچشمه می گیرد که نه مرز ، نه زبان ، نه نژاد ، نه رنگ و نه خاک و مملکت نمی شناسد. باید علیه آن ایستاد ، متحد شد ، جانانه نبرد کرد و آن را ناچار به عقب نشینی و شرمندگی کرد. بی تردید  سنندج سرخ ، سنندج مقاوم ، سنندج برابری طلب، در این نبرد و مبارزه پیشتاز و پیشاهنگ خواهد بود و اجازه نخواهد داد نام زیبایش بر تاریخ 45 سال اخیر مبارزه با فاشیسم، توسط دشمنانش لکه دار گردد .

حسن رحمان پناه

٣/١٠/٢٠٢٣

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *