فراخوان اعتصاب بزرگ کارکنان نظام بانکی کشور

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

کارکنان نظام بانکی کشور با انتشار فراخوانی روز چهارشنبه 15 فروردین ماه را روز تحصن یکپارچه و هماهنگ در اعتراض به مشکلات معیشتی در سراسر ایران اعلام کردند.

در این فرآخوان آمده: با توجه به مشکلات معیشتی و صنفی قشر نظام بانکی کشور ضمن هشدار به مدیران بی‌کفایت کلیه نظام بانکی، در تاریخ پانزدهم فروردین ماه از ساعت یازده صبح تا پایان روز کاری در این تاریخ کلیه کارکنان نظام بانکی کشور دست از کار کشیده و از ارائه هرگونه خدمات به مشتریان در سراسر ایران معذور هستند. همچنین یادآور شدند، این تنها هشداری به مدیران بی‌کفایت نظام بانکی کشور است و چنانچه حق و حقوق کارکنان و همچنین بازنشستگان نظام بانکی کشور توسط مدیران  پیگیری و پاسخگویی نشود، اعتصابات بیشتری انجام می‌گردد‌.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net