فرمانده اسبق مستشاران ایران در سوریه: مهسا امینی بدون اینکه ضربه بخورد، فوت کرد

Print Friendly, PDF & Email

محمدجعفر اسدی، فرمانده اسبق مستشاران ایران در سوریه، درباره مهسا ژینا امینی گفت: «سال گذشته یک خانمی با آن وضعیت جلوی دوربین بدون آنکه کسی به او ضربه بزند یا هل بدهد افتاد و در بیمارستان فوت کرد. چه کردند با این کشور و چه طور حقوق بشر و حقوق زن و آزادی زن را به کجا رساندند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net