فساد گسترده در فوتبال؛ کمیته اخلاق چهار مدیر برنامه را تعلیق کرد، فقط ۲۰ روز!

Print Friendly, PDF & Email

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد علی مطوری، محمد کابلی، محمد جواد سرشت و ولی خرسندی، مدیر برنامه، به دلیل «ارتکاب تخلف اخلاقی و با توجه به مستندات ارائه شده» تا تعیین حکم نهایی، نامبردگان به مدت ۲۰ روز از هرگونه فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم شدند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net