فعالیت تبلیغی علیه نمایش انتخاباتی رژیم در کانی دینار مریوان

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

بر پایه گزارش دریافتی، روز پنجشنبه ٧تیرماه، جمعی از فعالین مریوان با پخش دست نوشتەهایی در سطح شهر نمایش انتخاباتی رژیم را بایکوت کردند.

این فعالین با پخش تراکت و دست نوشته‌هایی با مضامین«شرکت پر انتخابات خیانت است به خون جانباختگان ۴۴سال اخیر در جمهموری اسلامی،هر رای  گلوله‌ایی است به قلب و سینه‌ی جوانان و آزادی خواهان، رای بی رای، زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی  و زنده باد سوسیالیسم »  در کانی دینار ، مسجد جامع ، خیابان و کوچه های اطراف آن ، خواستار بایکوت نمایش انتخاباتی رژیم در روز جمعه ۸تیر شدند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net